Dutch Core Goals (Ger Tielemans)


Note: You may download the entries for this glossary here. If you wish to use this in your own Moodle course, first make a blank glossary and then follow the instructions for importing glossary entries here.

Kerndoelen onderbouw Nederlands onderwijs.

(Core Goals Dutch Educational System /First and Second year of Secondary Schools: Age 11-13) 

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  (Next)
  ALL

K

KD01

De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken

KD02

De leerling leert zich te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en leert het belang van die conventies te zien.

KD03

De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn woordenschat.

KD04

De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven teksten.


KD05

De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen.

KD06

De leerling leert deel te nemen aan overleg, planning, discussie in een groep.

KD07

De leerling leert een mondelinge presentatie te geven.


KD08

De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan zijn belangstelling tegemoet komen en zijn belevingswereld uitbreiden.

KD09

De leerling leert taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) planmatig voor te bereiden en uit te voeren.


KD10

De leerling leert te reflecteren op de manier waarop hij zijn taalactiviteiten uitvoert en leert, op grond daarvan en van reacties van anderen, conclusies te trekken voor het uitvoeren van nieuwe taalactiviteiten.Page:  1  2  3  4  5  6  (Next)
  ALL